Tuyển nhân viên kinh doanh tại Nam Định Do mở rộng quy mô sản xuất, công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hoàng Thắng cần tuyển gấp:  1. Vị trí: Nhân viên kinh doanh  2. Số lượng : 05 người  3. Mô tả công việc: (hoạt động trong lĩnh vực cửa cuốn, cửa nhôm […]

TUYỂN ĐỘI THỢ SX, LẮP ĐẶT NHÔM KÍNH TẠI NAM ĐỊNH  Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, Công ty TNHH TM và SX Hoàng Thắng cần tuyển đội thợ gia công,sản xuất, lắp đặt cửa nhôm kính. 1. Mô tả công việc – Tuyển dụng thợ gia công,lắp đặt hệ thống cửa […]